FAQ - Letselschade Collectief

Letselschade Collectief staat je bij met gratis rechtsbijstand.

Veelgestelde vragen

Hieronder zie je een overzicht van veelgestelde vragen. Zit jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag!

Hoe hoog zijn letselschadevergoedingen?

De hoogte van de vergoeding voor letselschade wordt met name bepaald in welke mate je letsel hebt opgelopen en de gevolgen daarvan. Een belangrijke toetsing voor de hoogte is de ernst van het letsel én de mate waarin jij door het letsel hinder ondervindt in het dagelijks leven.Is er veel geestelijk leed of verdriet wat je kunt duiden en aantonen, dan is dat van invloed op de hoogte van smartengeld.Kun je blijvend minder werken en/of heb je minder carrièreperspectief en kun je dat in een bedrag aantonen wat je minder gaat verdienen. Dan is dat van invloed op de hoogte van het te berekenen schadebedrag als verlies van verdienvermogen.

Een deskundige belangenbehartiger heeft de kennis en ervaring om voor jou met bewijs te komen en aan te tonen en duiden welke schade er is.

Krijg ik een hoge vergoeding bij letselschade?

Op voorhand is dat moeilijk aan te geven, zo niet onmogelijk. Wel is het zo dat aantoonbaar verlies van verdienvermogen kan leiden tot een relatief hoge vergoeding voor schade. Het bewijzen en aannemelijk maken dat je in de toekomst minder gaat verdienen vraagt wel de nodige kennis en ervaring. Hoewel een belangenbehartiger deskundig is, zal door ervaring in het uiterste geval door hem een zeer ruwe indicatie met het nodige voorbehoud worden gegeven.

Hoeveel krijg je voor letselschade?

Dit is helemaal afhankelijk van jouw situatie en wat voor letsel je hebt.Wat je ook krijgt bij (letsel)schade veroorzaakt door een ander, is kosteloze hulp van een letselschade-expert. Een belangenbehartiger voor jou (meestal een letselschadeadvocaat of letselschadejurist) kost jou niks omdat dit wettelijk geregeld is. In het Burgerlijk Wetboek (Boek 6, artikel 96) staat dat “de redelijke kosten ter vaststelling van schade & aansprakelijkheid en de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte als vermogensschade mede voor vergoeding in aanmerking komen”. In gewoon Nederlands betekent dit voor jou dat je kosteloos hulp kan krijgen, omdat deze door de aansprakelijke tegenpartij betaald moet worden.Hulp inschakelen kan via de Letselschade Collectief door je gratis aan te melden, Dan zorgen wij er voor dat je in contact wordt gebracht met een door ons erkende letselschadeadvocaat of letselschadejurist bij jou in de buurt. De Letselschade Collectief heeft in iedere regio in Nederland een letselschadeadvocaat of letselschadejurist die volledig aan jouw kant staat.

Hoe kan ik mijn schadebedrag voor letselschade berekenen ?

In principe kunnen 99,9% van de mensen niet het eigen schadebedrag voor letselschade berekenen. Enerzijds omdat de schade uit meerdere onderdelen bestaat en anderzijds omdat aan een berekening die voor de aansprakelijke verzekeraar acceptabel is, hoge eisen gesteld worden.De praktijk laat zien dat afwikkeling zonder gebruik te maken van een belangenbehartiger bijna altijd leidt tot (veel) te lage schadevergoedingen.Zelfs gespecialiseerde letselschade advocaten en juristen besteden onderdelen van de berekening meestal uit aan rekenkundige experts. Deze experts kunnen alle rekenkundige aspecten van personenschade vertalen naar een rekenrapport. Simpel gezegd: met onder aan de streep een passend totaalbedrag voor alle aspecten van de schade.

Zijn er voorbeelden van letselschade bedragen?

De schadevergoeding voor letselschade bestaat meestal uit meerdere onderdelen. Voor immateriële schade wordt er smartengeld vergoed en voor materiële schade worden de schadevergoeding feitelijk bepaald en/of door aannames.Hieronder worden indicatieve letselschadebedragen genoemd: maar jouw ongeval en letsel is uniek, dus jouw vergoeding kan er van afwijken. Een letselschadespecialist is deskundig en weet voor jouw situatie een passende schadevergoeding te maximaliseren.

Indicatieve vergoedingen immateriële letselschade (smartengeld)
Gering letsel Tot 2.000 euro Gevolgen beperkt tot het niet uit kunnen voeren van normale dagtaken gedurende 1 tot maximaal 13 weken
Licht letsel Tot 3.500 euro Korte ziekenhuisopname, gebitsbeschadiging, arbeidsongeschiktheid gedurende enkele maanden, lopen met krukken, kleine beperking in sport en beroep, littekenvorming
Matig letsel Tot 10.000 euro Gescheurde kniebanden, amputatie vinger, lichte whiplash, lelijke littekens, gecompliceerde breuken
Ernstig letsel Tot 25.000 euro Bewusteloosheid, beenverkorting, coma, ernstige fractuur, ernstige whiplash, ernstig inwendig letsel, langere periode ziekenhuisopname, minimaal 1 jaar medische behandeling, functieverlies lichaamsdeel
Zwaar letsel Tot 75.000 euro Ernstige brandwonden, verlies ledemaat, hoge dwarslaesie, blindheid, levenslange medische begeleiding
Zwaarste letsel 75.000+ euro Volledige dwarslaesie, zeer ernstige brandwonden, ernstig beperkte communicatie mogelijkheden
Een voorbeeld van een zeer hoge vergoeding voor immateriële schade: Het UMC Utrecht moest eind 2015 inzake een medische fout met uiteindelijk noodlottig gevolg € 350.000,- smartengeld betalen. De behandelend arts had de uitslag van kwaadaardig weefsel over het hoofd gezien. Pas na 2 jaar kwam bij toeval de uitslag boven water, maar inmiddels was de kanker uitgezaaid en niet meer behandelbaar.
Indicatieve schadevergoeding voor verlies aan verdienvermogen (Let op, dit is een ruwe indicatie!).
Indien aangetoond kan worden dat in de toekomst, ten gevolge van het ongeval, blijvend minder verdiend kan worden:

Onderstaande bedragen zijn gebaseerd op een scenario waarbij je levenslang 1.000 euro per jaar minder zou kunnen verdienen.

Noot: hoe ouder je bent, des te lager de schadevergoeding voor verlies aan verdienvermogen: omdat je minder tijd hebt om nog te kunnen werken.

Schadevergoeding voor iemand die 25 jaar is € 26.000,-
Schadevergoeding voor iemand die 35 jaar is € 24.750,-
Schadevergoeding voor iemand die 45 jaar is € 22.750,-
Schadevergoeding voor iemand die 55 jaar is € 18.250,-
Schadevergoeding voor iemand die 65 jaar is € 12.500,-

Ander voorbeeld: iemand van 35 jaar kan aantonen dat het inkomen blijvend daalt met € 6.000,- netto per jaar. Omdat er ten gevolge het ongeval minder overwerk kan worden gedaan en het carrière perspectief verminderd is. Dan is de ruwe indicatieve netto schadevergoeding voor verlies aan verdienvermogen een bedrag van € 153.500,- ineens te ontvangen bij afwikkeling.

Welke schade komt voor vergoeding in aanmerking?

Alle schade die je kunt bewijzen of aannemelijk kunt maken komt voor vergoeding in aanmerking.Voorbeelden van vergoedbare schade en bedragen door de gevolgen van een ongeval:

Vergoedbare schade Schadevergoeding
Verlies van arbeidsvermogen Alleen concreet te berekenen in jouw situatie (wat verdien je nu en in de toekomst minder)
Verlies van zelfwerkzaamheid Normbedragen: 100 tot 1482 euro per jaar (bv. voor onderhoud huis, tuin.)
Kosten huishoudelijke hulp Normbedragen: 65 tot 324 euro per week (let op: dit zijn niet de echt betaalde kosten)
Studievertraging Normbedragen: 5.950 (basisschool) tot 20.200 (HBO/WO) euro per jaar vertraging
Ziekenhuis daggeldvergoeding 28 euro per dag
Revalidatie daggeldvergoeding 14 euro per dag
Kilometervergoeding 0,26 cent per kilometer voor het slachtoffer en naaste bezoekers
Noot. de opsomming is niet volledig, een belangenbehartiger kan jou meer vertellen over jouw concrete situatie.
Hoe wordt de hoogte smartengeld bepaald?

Het smartengeld is een vergoeding die niet direct in geld is te bepalen. De hoogte van de vergoeding wordt meestal bepaald door uit te gaan van de mate en ernst van het letsel.Wat ook wel gebruikt wordt voor de bepaling van het smartengeld is de smartengeldgids van de ANWB en rechterlijke uitspraken in vergelijkbare situaties.

Hoe wordt het verlies aan verdienvermogen berekend?

Het verlies aan verdienvermogen wordt berekend door te kijken naar de inkomenssituatie voor het ongeval en na het ongeval. Als je kunt bewijzen, maar vooral aannemelijk kunt maken, dat je door de gevolgen van het ongeval een bepaald bedrag per jaar minder gaat verdienen, wordt in een rekenkundig model één totaal bedrag bepaald wat een vertaling is voor het verlies aan inkomen voor de rest van je leven. Dit klinkt ingewikkeld en is het ook. Bij voorbeelden van letselschade bedragen staan bedragen indien iemand van een bepaalde leeftijd 1000 euro per jaar minder verdient, ten gevolge van het ongeval.

Zijn er verborgen kosten bij het lidmaatschap van de Letselschade Collectief?

Nee, er zijn geen enkele kosten verbonden aan je lidmaatschap en het koppelen aan onze letselschade-experts is kosteloos en geheel vrijblijvend. Dus meld je vandaag nog aan!